Help translating to Swedish?

In this section you can communicate the wrong translation and submit new translations (language)

Help translating to Swedish?

Postby peo » April 4th, 2011, 6:50 pm

Hi, Do you want some help to translate te program to swedish?
If so please contact me, with my forum email.

Reegards
PeO
peo
 
Posts: 2
Joined: April 4th, 2011, 6:47 pm

Re: Help translating to Swedish?

Postby davidecosta » April 4th, 2011, 7:01 pm

Hi, logically I'm interested to your tranlation. You can edit you thread with the swedish language
User avatar
davidecosta
 
Posts: 2543
Joined: January 9th, 2011, 12:44 pm
Location: Sardinia

Re: Help translating to Swedish?

Postby peo » April 4th, 2011, 7:07 pm

Hi OK,
I have translated the language.ini. But it seems that it don´t change all entrys in the program.

Code: Select all
[Language]
Language=se_GB.UTF-8
Initials=se
Translated_by=PeO Sandberg
[section1]
TestoISO=Lägg dina ISO-filer i denna mapp.txt     
AttivaDisattivaISO=Möjliggör/omöjliggör ISO
ScaricaAggiornaISO=Ladda ned/Uppdatera ISO
AttivaTutto=Möjliggör alla ISO-IMA
DisattivaTutto=Omöjliggör alla ISO-IMA
Aiuto=Hjälp
Utility=Tillbehör
File=Fil
Aggiorna=Kolla efter uppdatering
Esci=Avsluta
CreaISO=Skapa &ISO
CreaUSB=Skapa bootbar &USB
AggiornaUSB=Updatera USB
AggiornaMenuSARDU_USB=Updatera enbart SARDU's menyn
AggiornaFirme=Updatera databasen
CreaImmagineISO=Skapa ISO avbild
CreaUSB_Aviabile=Skapa bootbar USB
Chiudi=Stäng SARDU
SoloPE=* Endast en PE för Kategorin
ScaricaAggiornaFile=Ladda ned/uppdatera Filen
AttivaDisattivaIMA=Tillåt/Tillåt ej IMA
Attiva=Tillåten
Disattiva=Otillåten
Disattivate=Otillåtna
FileNonTrovato=Hittade ej filen
EstrazioneFilesDa=Utdagna filer
FinitaEstrazioneFilesDa=Avsluta filutdragning
AttenderePrego=vänligen vänta!
Preparazione=Skapa SARDU
AttesaScelta=Väntar på ett val...
USB_Successo=SARDU för USB skapad med lyckat resultat!
ISO_Successo=SARDU för ISO skapad med lyckat resultat!
Attenzione=Se upp!
Mancante=saknas, upgradera SARDU!
NonPuoi=Inga mer ISO baserade på PE 1! Du
VistaPEnonGest=Hittade filnamn är inte användbara med VistaPE
Rinomino=Ska jag byta namn på denna fil?
IsoPeAttivabili=ISO PE aktiverad
Finitacopia=Kopiering avslutad
FileNonAbilitato=Ej valbar fil
ScegliUnitaSardu=Välj enhet SARDU med Avira för updatering
Lingua=Språk
InizioCreazioneSarduUsb=Börja skapa Sardu för USB!
SeNonHai=Om Du inte anslutit det medium som du vill skriva SARDU, anslut det nu!"
DestinazionePerifericaUSB=Välj USB enhet
HaiSceltoDestinazione=Fel, ditt val är en dålig destination!
HaiScelto=ditt val är
QuestaE=Detta är en enhet
DeviScegliere= Du bör välja en 'flyttbar'
DeviAvere=Du behöver FAT32, Du har:
SelezionaPeriferica=Välj en riktig enhet!
Spazio=Utrymmet är inte tillräkligt för 
DisattivaIsoPE=Omöjliggör PE's ISOs
SicuroAggiornareMenu=Är Du säker på att Du vill uppdatera menyn för
AnnullatoCopiaFiles=Avbryt kopiera filer
RicostruzioneMenu=Rekonstruktion av menyn pågår!
CostruzioneMenu=Konstruktion av menyn pågår!
AggiornamentoTerminato=Updatering av Menyn Sardu är avslutad!
SicuroAggiornareSardu=Är Du säker på att Du vill updatera SARDU i
AggiornamentoSarduInCorso=Uppdaterar SARDU...
CopiaDeiDatiInCorso=Kopierar filer
CopiaAggiornamenti=kopierar uppdateringar...
CercoAggiornamento=Sök Updateringar
Aggiorno=Uppdatera
FinitoAggiornamento=Updatering avslutad
NessunAggiornamento=Ingen Updatering
TrovatoAggiornamento=Hittat updatering
DownloadFirmeAggiornate=Ladda ned signaturer updaterad av
DownloadTerminatoFirme=Nedladdning avslutad signaturer updaterad av
Decompressione files=Dekomprimerar filer...
SicuroVolerAggiornare=Är Du säker på att Du vill uppdatera signaturer av
NonTrovoSardu=Hittar inte SARDU med 
DaAggiornare= till updatering
DownloadTerminatoFile=Avslutat Nedladdning av
InizioDownloadFirmeKAV=Laddar ned signaturer Kav Rescue, vänta, långsam operation!
AvvioDi=Bootar från
Indietro=Tillbaka
TornaA=Tillbaka till
RiavviaPC=Bootar om PC
PromptCommandi=Kommandotolk
SeiSicuroScrivere=Är Du säker på att Du vill skriva data
CopioFilesIn=Kopierar filer till
ISO_Creata=ISO skapad
E_Stata_Trovata=Hittat en gammal version av Sardu, vill du uppdatera den?
AggiornoDatiDi=Uppdaterar data för
UltimaVersione=Du har den senaste versionen
ScaricaAggiornata=Du kan uppdatera till den senaste versionen
AvvioDa=Boota från ^HD (standard)
Help=Hjälp
DefragUSB=Defragmentera USB
RefreshISOIMA=Fräscha upp ISO-IMA
Versionepiunuova=Du har en nyare version av det publika
SostieniSardu=Stöd projektet SARDU
SeiSicuro=Är Du säker?
SicuroUscire=Är Du säker på att Du vill avsluta?
Copiati=Kopierad
Restanti=Återstår
FileCorrente=Nuvarande Fil:
Tipo=Typ
Seriale=Seriell
Libero=Fri
CancellazioneFilesTemporanei!=Raderar temp filer!
VuoiContinuare=Vill Du fortsätta?
CreaLog=Skapa Log
Cancella=Avbryt
TempoTrascorso=Avlöpt tid
ScegliCartellaISO=Välj ISO mapp


//PeO
peo
 
Posts: 2
Joined: April 4th, 2011, 6:47 pm

Re: Help translating to Swedish?

Postby word20 » July 31st, 2011, 1:32 pm

Hi,
You can translate:
AttivaDisattivaISO=Aktivera/InaktiveraISO
word20
 
Posts: 2
Joined: July 31st, 2011, 1:23 pm

Re: Help translating to Swedish?

Postby davidecosta » July 31st, 2011, 3:27 pm

word20 wrote:Hi,
You can translate:
AttivaDisattivaISO=Aktivera/InaktiveraISO


In swedish language?

not
Code: Select all
Möjliggör/omöjliggör ISO
?
User avatar
davidecosta
 
Posts: 2543
Joined: January 9th, 2011, 12:44 pm
Location: Sardinia

Re: Help translating to Swedish?

Postby Jarvise » November 23rd, 2012, 7:58 am

Hi, I wanted to learn Swedish language. I loved this language and very sweet. Its my favorite and the sad thing is i can learn this language. If you can help me. I hope i will learn it and then i can help with myu friends because they also learn it. Replr me soon. I am waiting.
User avatar
Jarvise
 
Posts: 1
Joined: August 25th, 2012, 8:24 am

Re: Help translating to Swedish?

Postby suman yadav » August 5th, 2013, 9:11 am

i want to know the swedish language and help to translated the language.
suman yadav
 
Posts: 9
Joined: August 5th, 2013, 7:47 am


Return to Languages

Who is online

Users browsing this forum: No registered users

cron