SARDU 2.0.6.2 - Polish language file

In this section you can communicate the wrong translation and submit new translations (language)

SARDU 2.0.6.2 - Polish language file

Postby michael785 » December 7th, 2012, 9:12 pm

I made a translation, because actual is full of grammar errors.

Code: Select all
[Language]
Language=pl_PL.UTF-8
Initials=pl
Translated_by=michael785
[section1]
TestoISO=Dodaj swoje pliki.txt     
AttivaDisattivaISO=Aktywuj/Deaktywuj ISO
ScaricaAggiornaISO=Pobierz/Uaktualnij ISO
AttivaTutto=Zaznacz wszystko ISO i IMA
DisattivaTutto=Odznacz wszystko ISO i IMA
Aiuto=Pomoc
Utility=Narzędzia
File=Plik
ggiorna=Sprawdź aktualizacje
Esci=Wyjście
CreaISO=Utwórz obraz ISO
CreaUSB=Utwórz bootowalny USB
AggiornaUSB=Aktualizuj USB
AggiornaMenuSARDU_USB=Aktualizacja menu SARDU
AggiornaFirme=Aktualizacja bazy danych
CreaImmagineISO=Utwórz obraz ISO
CreaUSB_Aviabile=Utwórz bootowalny USB
Chiudi=Zamknij SARDU
SoloPE=Wybierz tylko jedno WinPE
ScaricaAggiornaFile=Pobierz/Uaktualnij Plik
AttivaDisattivaIMA=Aktywuj/Deaktywuj obraz IMA
Attiva=Aktywny
Disattiva=Wyłaczony
Disattivate=Wyłącz
FileNonTrovato=Nie znaleziono pliku
EstrazioneFilesDa=Rozpakowywanie plików z obrazu
FinitaEstrazioneFilesDa=Przerwij rozpakowywanie plików
AttenderePrego=Proszę czekać!
Preparazione=Tworzenie SARDU
AttesaScelta=Oczekiwanie na wybor...
USB_Successo=Pomyślnie utworzono bootowalny USB!
ISO_Successo=Pomyślnie utworzono obraz ISO!
Attenzione=Uwaga!
Mancante=Uaktalnij SARDU!
NonPuoi=Nie można dodać więcej plików do kategorii Windows PE 1.x!
VistaPEnonGest=Znaleziona nazwa pliku nie jest prawidłowa
Rinomino=Chcesz bym zmienił nazwę pliku?
IsoPeAttivabili=ISO PE aktywne
Finitacopia=Kopiowanie zakończone
FileNonAbilitato=Plik nieprzygotowany
ScegliUnitaSardu=Wybierz opcje aby zaktualizować Avira
Lingua=Język
InizioCreazioneSarduUsb=Rozpoczynanie procesu tworzenia bootowalnego USB
SeNonHai=Jesli nie podłaczono nośnika, to zrób to teraz! "
DestinazionePerifericaUSB=Wybierz urządzenie USB
HaiSceltoDestinazione=Błąd, wybrano zły nośnik!
HaiScelto=Twoj wybór:
QuestaE=To urzadzenie
DeviScegliere= Musisz wybrać urządzenie 'removable'
DeviAvere=Potrzebujesz system plikow FAT32, a masz:
SelezionaPeriferica=Wybierz właściwe urządzenie!
Spazio=Na nosniku jest zbyt mało miejsca 
DisattivaIsoPE=Wyłącz ISO PE
SicuroAggiornareMenu=Czy na pewno chcesz zaktualizować menu?
AnnullatoCopiaFiles=Cofnij kopiowanie plików
RicostruzioneMenu=Rekonstrukcja menu w toku!
CostruzioneMenu=Tworzenie menu w toku!
AggiornamentoTerminato=Aktualizacja menu SARDU zakończona
SicuroAggiornareSardu=Czy na pewno chcesz zaktualizować SARDU?
AggiornamentoSarduInCorso=Aktualizacja SARDU...
CopiaDeiDatiInCorso=Kopiowanie plików
CopiaAggiornamenti=kopiowanie aktualizacji ...
CercoAggiornamento=Znaleziono aktualizacje
Aggiorno=Aktualizuj
FinitoAggiornamento=Aktualizacja zakończona
NessunAggiornamento=Brak aktualizacji
TrovatoAggiornamento=Znaleziono aktualizacje 
DownloadFirmeAggiornate=Pobierz aktualne sygnatury
DownloadTerminatoFirme=Zakończono pobieranie sygnatur
Decompressione files=Rozpakowywanie plików ...
SicuroVolerAggiornare=Czy na pewno chcesz zaktualizować sygnatury?
NonTrovoSardu=Nie znaleziono SARDU
DaAggiornare=Do aktualizacji
DownloadTerminatoFile=Zakonczono pobieranie
InizioDownloadFirmeKAV=Pobieranie sygnatur dla KAV Rescue. Proszę czekać, to powolna operacja!
AvvioDi=Startuj z
Indietro=Cofnij
TornaA=Cofnij do
RiavviaPC=Zrestartuj PC
PromptCommandi=Linia komend
SeiSicuroScrivere=Czy na pewno chcesz zapisać?
CopioFilesIn=Kopiowanie plików do
ISO_Creata=ISO stworzone
E_Stata_Trovata=Masz starą wersję SARDU, chcesz pobrać najnowsza?
AggiornoDatiDi=Aktualizowanie danych
UltimaVersione=Masz najnowszą wersję
ScaricaAggiornata=Mozesz uaktualnic do najnowszej wersji
AvvioDa=Startuj z ^HD (domyslnie)
Help=Pomoc

DefragUSB=Defragmentuj USB
RefreshISOIMA=Odśwież ISO/IMA
Versionepiunuova=Masz najnowszą dostępną wersję
SostieniSardu=Pomoc do projektu SARDU
SeiSicuro=Czy na pewno?
SicuroUscire=Czy na pewno chcesz zakończyć?
Copiati=Skopiowano
Restanti=Pozostawiono
FileCorrente=Obecny plik:
Tipo=Typ
Seriale=Serial
Libero=Free
CancellazioneFilesTemporanei!=Usuwanie plików tymczasowych...
VuoiContinuare=Chcesz kontynuować?
CreaLog=Zapisz log z działania.
Cancella=Zamknij
TempoTrascorso=Pozostały czas
ScegliCartellaISO=Wybierz folder ISO
michael785
 
Posts: 15
Joined: August 21st, 2012, 10:33 am

Re: SARDU 2.0.6.2 - Polish language file

Postby davidecosta » December 8th, 2012, 1:10 am

Thanks :)
User avatar
davidecosta
 
Posts: 2543
Joined: January 9th, 2011, 12:44 pm
Location: Sardinia

Re: SARDU 2.0.6.2 - Polish language file

Postby suman yadav » August 5th, 2013, 9:10 am

this file helps to save the language
suman yadav
 
Posts: 9
Joined: August 5th, 2013, 7:47 am


Return to Languages

Who is online

Users browsing this forum: No registered users

cron