Page 1 of 1

Polish language update for SARDU 2.0.4.3

PostPosted: December 28th, 2011, 1:45 am
by kamild1996
Because actual translation is uncompleted and full of logical and grammar errors, I made a new translation from scratch.
Code: Select all
[Language]
Language=pl_PL.UTF-8
Initials=pl
Translated_by=kamild1996/Redux
[section1]
TestoISO=DODAJ TUTAJ PLIKI ISO.TXT     
AttivaDisattivaISO=Włącz/Wyłącz ISO
ScaricaAggiornaISO=Pobierz/Zaktualizuj ISO
AttivaTutto=Włącz wszystkie ISO-IMA
DisattivaTutto=Wyłącz wszystkie ISO-IMA
Aiuto=Pomoc
Utility=Narzędzia
File=Plik
Aggiorna=Sprawdź dostępność aktualizacji
Esci=Wyjdź
CreaISO=Utwórz &ISO
CreaUSB=Utwórz bootujące &USB
AggiornaUSB=Zaktualizuj USB
AggiornaMenuSARDU_USB=Zaktualizuj wyłącznie menu SARDU
AggiornaFirme=Zaktualizuj bazy danych
CreaImmagineISO=Utwórz obraz ISO
CreaUSB_Aviabile=Utwórz bootujące USB
Chiudi=Zamknij SARDU
SoloPE=* Tylko jeden PE na kategorię
ScaricaAggiornaFile=Pobierz/zaktualizuj plik
AttivaDisattivaIMA=Włącz/wyłącz IMA
Attiva=wł.
Disattiva=wył.
Disattivate=wył.
FileNonTrovato=Nie znaleziono pliku
EstrazioneFilesDa=Wypakowywanie plików z
FinitaEstrazioneFilesDa=Usuwanie wypakowanych plików z
AttenderePrego=proszę czekać!
Preparazione=Tworzenie SARDU
AttesaScelta=Oczekiwanie na wybór...
USB_Successo=SARDU na USB zostało utworzone!
ISO_Successo=SARDU na ISO zostało utworzone!
Attenzione=Ostrzeżenie!
Mancante=pominięte, zaktualizuj SARDU!
NonPuoi=Nie możesz wybrać więcej ISO bazujących na PE 1!
VistaPEnonGest=Znaleziono nazwę pliku, która może kolidować z VistaPE
Rinomino=Chcesz zmienić nazwę pliku?
IsoPeAttivabili=ISO PE aktywowane
Finitacopia=Ukończona kopia
FileNonAbilitato=Niewłączony plik
ScegliUnitaSardu=Wybierz ISO/USB z SARDU w celu aktualizacji Aviry
Lingua=Język
InizioCreazioneSarduUsb=Rozpocznij tworzenie SARDU na USB!
SeNonHai=eżeli nie podłączyłeś nośnika, na którym chcesz zapisać SARDU, zrób to teraz!
DestinazionePerifericaUSB=Wybierz urządzenie USB
HaiSceltoDestinazione=Zjebałeś. Wybrałeś złą ścieżkę
HaiScelto=Twój wybór to
QuestaE=To jest nośnik
DeviScegliere=Powinieneś wybrać jeden nośnik wymienny
DeviAvere=Potrzebujesz FAT32, Ty posiadasz:
SelezionaPeriferica=Wybierz poprawne urządzenie!
Spazio=Niewystarczająca ilość wolnego miejsca dla
DisattivaIsoPE=Wyłącz PE w ISO
SicuroAggiornareMenu=Jesteś pewien aktualizacji menu w
AnnullatoCopiaFiles=Cofnij kopiowanie plików
RicostruzioneMenu=Trwa rekonstrukcja menu!
CostruzioneMenu=Trwa konstrukcja menu!
AggiornamentoTerminato=Aktualizacja menu SARDU ukończona!
SicuroAggiornareSardu=Jesteś pewien aktualizacji SARDU na
AggiornamentoSarduInCorso=Aktualizacja SARDU...
CopiaDeiDatiInCorso=Kopiowanie plików
CopiaAggiornamenti=kopiowanie aktualizacji...
CercoAggiornamento=Znajdź aktualizacje
Aggiorno=Zaktualizuj
FinitoAggiornamento=Aktualizacja zakończona
NessunAggiornamento=Brak aktualizacji
TrovatoAggiornamento=Znaleziono aktualizacje
DownloadFirmeAggiornate=Pobieranie zaktualizowanych sygnatur dla
DownloadTerminatoFirme=Zakończono pobieranie zaktualizowanych sygnatur dla
Decompressione files=Dekompresja plików...
SicuroVolerAggiornare=Jesteś pewien aktualizacji sygnatur dla
NonTrovoSardu=Nie znaleziono SARDU z
DaAggiornare=do aktualizacji
DownloadTerminatoFile=Skończono pobieranie:
InizioDownloadFirmeKAV=Pobieranie sygnatur dla KAV Rescue, może to chwilę potrwać!
AvvioDi=Bootuj z
Indietro=Wróć
TornaA=Powrót do
RiavviaPC=Uruchom ponownie komputer
PromptCommandi=Polecenia
SeiSicuroScrivere=Jesteś pewien?
CopioFilesIn=Kopiowanie plików do
ISO_Creata=ISO utworzone
E_Stata_Trovata=Znaleziono starą wersję SARDU, zaktualizować?
AggiornoDatiDi=Aktualizacja danych -
UltimaVersione=Posiadasz najnowszą wersję
ScaricaAggiornata=Możesz zaktualizować SARDU
AvvioDa=Bootuj z ^HDD (domyślnie)
Help=Pomoc
DefragUSB=Defragmentacja USB
RefreshISOIMA=Odśwież ISO/IMA
Versionepiunuova=Posiadasz najnowszą wersję publiki
SostieniSardu=Wesprzyj projekt
SeiSicuro=Jesteś pewien?
SicuroUscire=Jesteś pewien wyjścia?
Copiati=Skopiowane
Restanti=Pozostało
FileCorrente=Aktualny plik:
Tipo=Typ
Seriale=Serial
Libero=Darmowy
CancellazioneFilesTemporanei!=Wyjebywanie plików tymczasowych!
VuoiContinuare=Chcesz kontynuować?
CreaLog=Utwórz log
Cancella=Anuluj
TempoTrascorso=Czas
ScegliCartellaISO=Wybierz folder ISO

It would be nice to put this in SARDU. ;)

Re: Polish language update for SARDU 2.0.4.3

PostPosted: December 28th, 2011, 10:14 pm
by UFdFan
Thank you for translating SARDU.

King regards,
:cheers: