Page 1 of 1

SARDU 2.0.5 - Polish translation

PostPosted: August 24th, 2012, 11:05 am
by michael785
Code: Select all
[Language]
Language=pl_PL.UTF-8
Initials=pl
Translated_by=michael785
[section1]
TestoISO=Dodaj swoje pliki.TXT     
AttivaDisattivaISO=Aktywuj/Deaktywuj obraz ISO
ScaricaAggiornaISO=Pobierz/Uaktualnij obraz ISO
AttivaTutto=Zaznacz wszystkie obrazy
DisattivaTutto=Odznacz wszystko obrazy
Aiuto=Pomoc
Utility=Narzędzia
File=Plik
Aggiorna=Sprawdź aktualizacje
Esci=Wyjście
CreaISO=Utwórz obraz
CreaUSB=Utwórz bootowalny pendrive
AggiornaUSB=Uaktualnij USB
AggiornaMenuSARDU_USB=Uaktualnij menu SARDU
AggiornaFirme=Uaktualnienie bazy danych
CreaImmagineISO=Utwórz obraz ISO
CreaUSB_Aviabile= Utworz samostartujący USB
Chiudi=Zamknij SARDU
SoloPE=*jeden  PE dla Kategorii
ScaricaAggiornaFile=Pobierz/Zaktualizuj Plik
AttivaDisattivaIMA=Aktywuj/Deaktywuj obraz IMA
Attiva=aktywny
Disattiva=wyłaczony
Disattivate=wyłaczony
FileNonTrovato=Pliku nie znaleziono
EstrazioneFilesDa=Rozpakowywanie plików z archiwum
FinitaEstrazioneFilesDa=Przerwij rozpakowywanie plików z archiwum
AttenderePrego=Proszę czekać!
Preparazione=Tworzenie SARDU
AttesaScelta=Oczekiwanie na wybór...
USB_Successo=SARDU USB pomyślnie utworzono!
ISO_Successo=SARDU.ISO pomyślnie utworzono!
Attenzione=Uwaga!
Mancante=Bład, uaktualnij SARDU!
NonPuoi=Nie można dodać więcej obrazów ISO do działu PE 1.x! 
VistaPEnonGest=Znaleziona nazwa pliku jest niekompatybilna z VistaPE
Rinomino=Chcesz bym zmienił nazwę pliku?
IsoPeAttivabili=ISO PE aktywne
Finitacopia=Kopiowanie zakonczone
FileNonAbilitato=Plik nie przygotowany
ScegliUnitaSardu=Wybierz opcje SARDU by zaktualizować Aviraę
Lingua=Język
InizioCreazioneSarduUsb=Rozpoczynanie tworzenia SARDU na USB!
SeNonHai=Jesli nie podłaczono nosnika do stworzenia SARDU - zrób to teraz!
DestinazionePerifericaUSB=Wybierz urzadzenie USB
HaiSceltoDestinazione=Błąd, wybrano zły nośnik!
HaiScelto=Twoj wybor to
QuestaE=To jest urządzenie
DeviScegliere= Musisz wybrac urzadzenie 'removable'
DeviAvere=Potrzebujesz system plików FAT32, a masz:
SelezionaPeriferica=Wybierz wlasciwe urzadzenie!
Spazio=Na nosniku jest za mało miejsca 
DisattivaIsoPE=Deaktywuj PE
SicuroAggiornareMenu=Czy na pewno chcesz zaktualizować menu>
AnnullatoCopiaFiles=Cofnij kopiowanie plikow
RicostruzioneMenu=Rekonstrukcja menu trwa.
CostruzioneMenu=Tworzenie menu trwa.
AggiornamentoTerminato=Aktualizacja menu SARDU zakończona!
SicuroAggiornareSardu=Czy na pewno chcesz zaktualizować SARDU
AggiornamentoSarduInCorso=Aktualizacja SARDU...
CopiaDeiDatiInCorso=Kopiowanie plików
CopiaAggiornamenti=Kopiowanie aktualizacji ...
CercoAggiornamento=Znaleziono aktualizacje
Aggiorno=Aktualizuj
FinitoAggiornamento=Aktualizacja zakończona
NessunAggiornamento=Brak aktualizacji
TrovatoAggiornamento=Znaleziono aktualizacje 
DownloadFirmeAggiornate=Pobierzsygnatury
DownloadTerminatoFirme=Zakończono pobieranie sygnatur
Decompressione files=Rozpakowywanie plikow ...
SicuroVolerAggiornare=Czy na pewno chcesz uatualnić sygnatury
NonTrovoSardu=Nie znaleziono SARDU
DaAggiornare=Do aktualizacji
DownloadTerminatoFile=Zakończono pobieranie
InizioDownloadFirmeKAV=Pobieranie sygnatur dla Kaspersky Rescue Disk, prosze czekać, to powolna operacja!
AvvioDi=Startuj z
Indietro=Cofnij
TornaA=Cofnij do
RiavviaPC=Uruchom ponownie komputer
PromptCommandi=Linia komend
SeiSicuroScrivere=Czy na pewno chcesz zapisać?
CopioFilesIn=Kopiowanie plikow do
ISO_Creata=Obraz ISO został utworzony
E_Stata_Trovata=Posiadasz nieaktualną wersję SARDU, chcesz pobrac najnowszą wersję?
AggiornoDatiDi=Aktualizowanie danych
UltimaVersione=Masz najnowszą dostępną wersję
ScaricaAggiornata=Mozesz uaktualnić do najnowszej wersji
AvvioDa=Startuj z dysku twardego (domyślnie)
Help=Pomoc

DefragUSB=Defragmentuj USB
RefreshISOIMA=Odśwież ISO/IMA
Versionepiunuova=Masz najnowszą wersję
SostieniSardu=Wsparcie projektu SARDU
SeiSicuro=Czy na pewno?
SicuroUscire=Czy na pewno chcesz zamknąć?
Copiati=Copied
Restanti=Remain
FileCorrente=Obecny plik:
Tipo=Typ
Seriale=Serial
Libero=Free
CancellazioneFilesTemporanei!=Usuwanie plików tymczasowych
VuoiContinuare=Chcesz kontynuować?
CreaLog=Utwórz log
Cancella=Zamknij
TempoTrascorso=Pozostały czas
ScegliCartellaISO=Wybierz folder plików ISO

Re: SARDU 2.0.5 - Polish translation

PostPosted: August 24th, 2012, 9:18 pm
by davidecosta
Thanks, is a updated versinon?
Can i wriye your referrals?

Re: SARDU 2.0.5 - Polish translation

PostPosted: August 25th, 2012, 7:04 pm
by michael785
About what data exactly? I can upload them to the PM. This translation has been created for version 2.0.5.

Re: SARDU 2.0.5 - Polish translation

PostPosted: August 25th, 2012, 10:19 pm
by davidecosta
thank, i ad it to next version